ESPAI SOTO I EL PLA DE LLOGUER GARANTITZAT
ESPAI SOTO, Agent Homologat al Pla Nacional de Lloguer Garantit, ofereix als seus clients la possibilitat de llogar els seus immobles amb les màximes garanties.

Oferint als seus clients la seguretat, entre d’altres garanties, que en el cas de sorgir qualsevol tipus de controvèrsia en un contracte de lloguer, en un plaç no superior a 30 dies s'obtindrà sentencia de caràcter ferm i d'obligat compliment. Llogar amb les màximes garanties és una garantia de confiança.