CERTIFICAT EFICIÈNCIA ENERGÉTICA
ESPAI SOTO Solucións Immobiliàries, ofereix al seus clients l'obtenció d'aquest certificat. Per més informació poden contactar amb nosaltres pels canals habituals.

El Govern Central va aprovar el divendres passat, dia 5 d’abril, que a partir del proper 1 de juny 2013, serà obligatori posar a disposició de tots els nous compradors o llogaters d’immobles –almenys per als lloguers amb una duració superior a 4 mesos– un certificat d’eficiència energètica. El motiu principal de l’exigència d’aquest document és reduir la despesa energètica del parquet immobiliari espanyol. Segons el Ministeri de Foment, el 60% dels habitatges espanyols es van construir sense tenir en compte cap normativa d’eficiència energètica i, per conseqüent, les llars a Espanya avui acumulen el 17% del consum de l’energia del país.

El nou certificat energètic especificarà l’eficiència de cada immoble classificant-los a partir d’un codi de color, que resultarà bastant similar al que ja porten els electrodomèstics, i una qualificació que anirà de la A a la G i que ens indicarà la quantitat d’energia que consumeixen els immobles, essent la A la qualificació dels més eficients i la G dels que comporten una major despesa. De fet, s’estima que el propietari o inquilí d’un habitatge amb la millor qualificació rebrà una factura elèctrica un 70% més barata que el resident en un immoble amb la pitjor qualificació.

A part de qualificar de l’eficiència energètica, el nou certificat haurà d’incloure informació detallada sobre les característiques energètiques de l’edifici i un informe en què es recomanaran una sèrie de reformes per aconseguir optimitzar el seu consum d’energia.

Informació extreta: http://www.apibcn.com/noticia_alpha.php?id=1981

ESPAI SOTO Solucións Immobiliàries, ofereix al seus clients l'obtenció d'aquest certificat en un plaç aproximat de 10 dies. Per més informació poden contactar amb nosaltres pels canals habituals.